PODBLANICKÝ HUDEBNÍ PODZIM SE V ROCE 2018 NEKONÁ
PROGRAM 33. ROČNÍKU FESTIVALU 2017
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Benešov BENEŠOV
Kulturní centrum Benešov
pátek 22. září v 19 hod.

Slavnostní fanfáry
Collegium pražských trubačů
umělecký vedoucí Miroslav Laštovka

JIHOČESKÁ FILHARMONIE
Dirigent: Petr Chromčák
Host koncertu: Eva Pilarová
Umělecký přednes: Alfred Strejček

J. D. Zelenka - Jezdecké fanfáry č. 1 a č. 2
W. A. Mozart - Předehra k opeře Don Giovanni
J. D. Zelenka - Ouverture a 7 Concertanti F dur
L. van Beethoven - Symfonie č. 5 „Osudová“

Detaily: klikni »»»

Předprodej vstupenek:
Kulturní a informační centrum
Masarykovo náměstí 230, Benešov
tel./fax: 317 726 004, 737 205 537
infocentrum@kicbenesov.cz
www.kicbenesov.cz

Trhový Štěpánov TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
kostel sv. Bartoloměje
sobota 30. září v 17 hod.

THURI ENSEMBLE
Jan Thuri – hoboj
Jakub Hrubý – zpěv
Rostislav Tvrdík – kontrabas
Josef Kšica – varhany
Slovem provází: Alfred Strejček

J. D. Zelenka - Tři tance
Ch. F. Gounod - Ave Maria
J. D. Zelenka - Árie anděla z opery Sv. Václav
A. Marcello - Sonáta d moll
A. Dvořák - Biblické písně, výběr
J. J. Ryba - Árie ze Stabat Mater
G. F. Händel - Sonáta c moll
F. Schubert - Ave Maria

Detaily: klikni »»»

Vlašim VLAŠIM
kostel sv. Jiljí
sobota 7. října v 18 hod.

Komorní orchestr Virtuosi Pragenses
Sólisté: Jaroslav Svěcený – housle
           Karel Untermüller – viola
Slovem provází: František Kreuzman

A. Vivaldi - Concerto in D
J. D. Zelenka - Hipocondrie a 7 Concertanti
J. S. Bach - Koncert a moll pro housle
W. A. Mozart - Koncertantní symfonie Es dur

Detaily: klikni »»»

Rezervace vstupenek:
Eva Venderová 724 085 931 nebo 313 039 458
Benešov BENEŠOV
kostel sv. Mikuláše
sobota 14. října v 17 hod.

PĚVECKÝ SBOR BENEŠOVSKÝCH UČITELEK
SUKŮV KOMORNÍ SBOR a L’ASENZIO PRAHA

Sbormistři: T. Pergel, H. Sochová a L. Bajerová
Sólisté: Lenka Pergelová – soprán
           Dana Jelínková – alt
           Ondřej Socha – tenor
           Jiří Sebera – bas
           Milan Janoušek – varhany
           Silvia Králová – violoncello
Slovem provází: Jan Čenský

J. D. Zelenka - Domine, Benedictus
(výběr ze Mše Narození Páně D dur)
J. Smolka - Gloria pro ženský sbor a violoncello
A. Dvořák - Mše D dur op. 86 "Lužanská"

Detaily: klikni »»»

Louňovice pod Blaníkem LOUŇOVICE pod BLANÍKEM
sobora 21. října v 18:30 hod.
pietní akt u pomníku J. D. Zelenky
           Louňovický zámek
           v 19 hod. koncert

VIVALDI COLLEGIUM PRAHA
Koncertní mistr Jiří Partyka
Sólisté: Václav Hudeček – housle
           Alžběta Vlčková – violoncello
Básnickým slovem provází: Alfred Strejček

A. Vivaldi - Sinfonie C dur
A. Vivaldi - Koncert G dur pro violoncello
J. D. Zelenka - Ouverture a 7 concertanti F dur
J. Benda - Koncert G dur pro housle
C. Stamitz - Orchestrální kvartet F dur
A. Vivaldi - Koncert B dur pro housle a violoncello

Detaily: klikni »»»

Načeradec NAČERADEC
kostel sv. Petra a Pavla
pátek 27. října v 18 hod.

KVARTETO MARTINŮ
Lubomír Havlák – I. housle
Libor Kaňka – II. housle
Zbyněk Paďourek – viola
Jitka Vlašánková – violoncello
Sólisté: Hana Jonášová – soprán
           Vladimír Rejlek – trubka
Umělecký přednes: Alfred Strejček

L. van Beethoven - Smyčcový kvartet F dur
A. Vivaldi - Laudate, žalm 12, X. Amen
J. D. Zelenka - Laudate pueri, výběr
A. Dvořák - Cypřiše pro sm. kvartet, výběr
A. Vivaldi - Gloria RV 588, IV. Domine Deus
G. F. Händel - Let the Bright Seraphim

Detaily: klikni »»»
Blažejovice BLAŽEJOVICE
koncertní síň obce
pátek 3. listopadu 19 hod.

JANÁČKOVO KVARTETO
Miloš Vacek – I. housle
Richard Kružík – II. housle
Jan Řezníček – viola
Břetislav Vybíral – violoncello
Umělecký přednes: Alfred Strejček

DŮVĚRNÉ LISTY LEOŠE JANÁČKA
L. Janáček - Smyčcové kvartety
č. 1 "Z podnětu Kreutzerovy sonáty"
č. 2 "Listy důvěrné"
Výběr z korespondence mezi Leošem Janáčkem a Kamilou Stösslovou

Detaily: klikni »»»

Kladruby KLADRUBY
REHABILITAČNÍ ÚSTAV
koncertní síň
pátek 10. listopadu v 18 hod.

PRAGA CAMERATA
Sólisté: Štěpánka Heřmánková – soprán
           Miroslav Laštovka – trubka
Dirigent: Pavel Hůla
Slovem provází: Alfred Strejček

J. Mysliveček - Orchestrální kvintet Es dur
J. D. Zelenka - Laudate pueri Dominum
J. Suk - Meditace na staročeský chorál Svatý Václave
B. Smetana - Vltava (v úpravě pro smyčce)
G. F. Händel - Let the Bright Seraphim
A. Dvořák - Dva valčíky, op. 54 A dur a D dur
L. Janáček - Suita pro smyčce

Detaily: klikni »»»

ZÁVĚREČNÝ SLAVNOSTNÍ KONCERT

Neveklov NEVEKLOV
aula základní školy Jana Kubelíka
sobota 25. listopadu v 19 hod.

KOMORNÍ ORCHESTR QUATTRO
Český chlapecký sbor Boni pueri, sbormistr P. Horák
Sólistky: Lucie Silkenová – soprán
            Petra Vondrová – mezzosoprán
Dirigent: Marek Štilec
Slovem provází: Alfred Strejček

Svatováclavský chorál
J. Suk - Meditace na staročeský chorál Svatý Václave
S. Bodorová - Tři žalmy pro mezzosoprán a smyčce
G. Caccini - Ave Maria
C. Franck - Panis Angelicus
J. S. Bach - Jesus bleibet meine Freude
G. F. Händel - Hallelujah z oratoria Mesiáš
G. B. Pergolesi - Stabat Mater

Detaily: klikni »»»

Předprodej vstupenek: Informační centrum
nám. Jana Heřmana 333, Neveklov
tel.: 605 106 256, info.neveklov@seznam.cz


Generální partner:

Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.


Partneři festivalu:
Středočeský kraj       MÁTRA TRANSPORT, a.s.       Sellier & Bellot       Reklamní společnosti QUO       BAEST a.s.      

Mediální partneři:
Český rozhlas 2  Český rozhlas Vltava   Benešovský deník  Rádio Blaník  Týdeník Jiskra   NasREGION