Slavnostní zahájení festivalu se koná v Benešově v pátek 25. září 2015 v 19 hod. v Kulturním centru Benešov
» PŘEHLEDNÝ KALENDÁŘ KONCERTŮ «


SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
Benešov BENEŠOV
Kulturní centrum Benešov
pátek 25. září v 19 hod.

PRAGA CAMERATA
Collegium pražských trubačů
Sólisté: Olga Jelínková – soprán
Lucie Sedláková Hůlová – housle
Martin Sedlák – violoncello
Miroslav Laštovka – trubka
Dirigent: Pavel Hůla
Umělecký přednes: Alfred Strejček

(J. D. Zelenka, P. I. Čajkovskij, M. Charpentier, G. F. Händel, B. Smetana, A. Dvořák, W. A. Mozart)
Detaily: klikni »»»

Předprodej vstupenek:
Kulturní a informační centrum
Masarykovo náměstí 230, Benešov
tel./fax: 317 726 004, 737 205 537
infocentrum@kicbenesov.cz
www.kicbenesov.cz


Vrchotovy Janovice VRCHOTOVY JANOVICE
kostel sv. Martina
neděle 27. září v 15 hod.

Hrají a zpívají LINHA SINGERS
Umělecký vedoucí: Jiří Linha

(J. A. Benda, B. Marcello, G. Ph. Telemann,
J. Haydn, F. Schubert, T. N. Koutník, J. Linha)

Detaily: klikni »»»


Čerčany ČERČANY
kulturní dům
sobota 3. října v 19 hod.

"ČESKO - ITALSKÉ GALA"
Jaroslav Svěcený – housle a průvodní slovo
Miloslav Klaus – kytara
Giancarlo Ruggieri (Itálie) – tenor
Václav Krahulík – klavír
Soňa Ruggieri – balet

(M. Giuliani, F. Gragnani, F. P. Tosti, G. Verdi, N. Paganini, J. S. Bach, B. Smetana, G. Fauré, E. Di Capua, A. Piazzolla, J. Svěcený, J. Williams)
Detaily: klikni »»»

Předprodej vstupenek: Infocentrum Čerčany,
tel.: 775 410 550, info@cercany.cz


Radějovice - Olešky RADĚJOVICE – OLEŠKY
kostel Narození Panny Marie
neděle 4. října v 16 hod.

Dagmar Vaňkátová – soprán
Josef Vaňkát – housle
Vratislav Jambor – klavírní doprovod
Umělecký přednes: František Kreuzmann

(J. D. Zelenka, A. Vivaldi, J. Mysliveček,
P. Mascagni, A. Dvořák, J. Suk, W. A. Mozart)

Detaily: klikni »»»


Zdislavice ZDISLAVICE
kostel sv. Petra a Pavla
pátek 9. října v 18 hod.

"DOTEKY DUŠE"
CHAIRÉ Příbram
vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů
Umělecký vedoucí: Josef Krček

(Duchovní a lidové písně české a evropské gotiky, renesance, baroka a klasicismu)
Detaily: klikni »»»


Vlašim VLAŠIM
kostel sv. Jiljí
sobota 10. října v 18 hod.

Komorní sbor EN ARCHÉ
PRAŽSKÝ BAROKNÍ SOUBOR

Sólistka: Andrea Kalivodová – mezzosoprán
Dirigent: Vojtěch Jouza
Umělecký přednes: Alfred Strejček

(J. J. I. Brentner, G. F. Händel, T. Albinoni, J. D. Zelenka, G. B. Pergolesi, J. S. Bach)
Detaily: klikni »»»


Načeradec NAČERADEC
kostel sv. Petra a Pavla
pátek 16. října v 18 hod.

"K POCTĚ SVATÉHO VÁCLAVA"
Hana Medková – soprán
Václav Uhlíř – varhany
Umělecký přednes: Alfred Strejček

(G. F. Händel, J. Haydn, W. A. Mozart, A. Dvořák, A. Strébl, varhanní improvizace)
Detaily: klikni »»»


Louňovice pod Blaníkem LOUŇOVICE pod BLANÍKEM
sobota 17. října v 18:30 hod.
pietní akt u pomníku J. D. Zelenky
           Louňovický zámek
           v 19 hod. koncert

CAMERATA PRAGENSIS
Umělecký vedoucí: Vladimír Frank
Sólisté: Hana Jonášová – soprán
Vladimír Rejlek – trubka
Josef Popelka – varhany

(M. A. Charpentier, J. D. Zelenka, G. F. Händel, J. Clarke, A. Dvořák, W. A. Mozart)
Detaily: klikni »»»


Trhový Štěpánov TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
kostel sv. Bartoloměje
neděle 18. října v 17 hod.

"ZPĚV O DOMOVĚ"
Životní příběh Bohuslava Martinů, jak jej zachytil ve vzpomínkové knize básník Miloslav Bureš,
zazní v podání Alfreda Strejčka.

KVARTETO MARTINŮ
Lubomír Havlák – I. housle
Libor Kaňka – II. housle
Zbyněk Paďourek – viola
Jitka Vlašánková – violoncello

(smyčcová kvarteta a serenády B. Martinů)
Detaily: klikni »»»


Sedlec Prčice SEDLEC – PRČICE
kostel sv. Jeronýma
pátek 23. října v 18 hod.

"KONCERT PRO NADĚJI"
s připomenutím, že víra, láska a hudba mohou
hory přenášet a že nikdy není nic ztraceno

JANÁČKOVO KVARTETO
Miloš Vacek – I. housle
Richard Kružík – II. housle
Jan Řezníček – viola
Břetislav Vybíral – violoncello
Sólisté: Hana Jonášová – zpěv
Vladimír Rejlek – trubka
Josef Popelka – varhany
Básnickým slovem provází: Alfred Strejček

(J. J. Mouret, J. S. Bach, J. I. Pleyel, B. Smetana, A. Scarlatti, A. Dvořák, G. F. Händel, J. Suk)
Detaily: klikni »»»


Vysoký Újezd VYSOKÝ ÚJEZD
kostel Narození Panny Marie
sobota 24. října v 18 hod.

THURI ENSEMBLE
Terezie Švarcová – soprán
Jan Thuri – hoboj
Michaela Káčerková – varhany
Luboš Hucek – fagot

(G. F. Händel, J. D. Zelenka, F. Schubert, J. S. Bach, A. Vivaldi, A. Marcello, Ch. F. Gounod, W. A. Mozart)
Detaily: klikni »»»


Lštění LŠTĚNÍ
kostel sv. Klimenta
neděle 25. října v 15 hod.

"HUSŮV ROK - POETICKÝ SVĚT ČESKÉHO ROKU"
CHAIRÉ Příbram
vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů
Umělecký vedoucí: Josef Krček
Umělecký přednes: Alfred Strejček

(Pocta Mistru Janu Husovi - Pravda Božie zvítězí,
lidové písně z období baroka a klasicismu)

Detaily: klikni »»»


Votice VOTICE
klášterní kostel sv. Františka z Assisi
pátek 30. října v 18 hod.

BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Sólisté: Václav Hudeček – housle
Kristýna Kůstková, Nikola Uramová – soprán

(P. A. Locatelli, A. Vivaldi, G. F. Händel,
H. Purcell, J. S. Bach)

Detaily: klikni »»»


Křečovice KŘEČOVICE
kostel sv. Lukáše
sobota 31. října v 16 hod.

PRO ARTE TRIO
Marie Fuxová – housle
Zbyněk Paďourek – viola
Jitka Vlašánková – violoncello
Pěvecký sbor benešovských učitelek
a Sukův komorní sbor
Tomáš Pergel – el. klávesy
Sbormistři: Tomáš Pergel a Helena Sochová
Slovem provází: Jan Suk a Věra Dudíková

(J. B. Pergolesi, J. Suk, J. S. Bach, W. A. Mozart)
Detaily: klikni »»»


Blažejovice BLAŽEJOVICE
koncertní síň obce
sobota 7. listopadu v 19 hod.

"ŠKODA LÁSKY"
Legendární jazzové trio VOSP
Karel Růžička – klavír
Petr Kořínek – kontrabas
Josef Vejvoda – bicí nástroje
Slovem provází: Alfred Strejček

(Autorské setkání s legendárním jazzovým triem,
v jehož rámci bude netradičně připomenuta melodie,
o které americký generál Dwight Eisenhower prohlásil,
že pomohla vyhrát II. světovou válku)

Detaily: klikni »»»


Kladruby KLADRUBY
REHABILITAČNÍ ÚSTAV
pátek 13. listopadu v 18 hod.

VERNER COLLEGIUM
Ludmila Vernerová – soprán
Jan Verner – trubka
Petr Verner – housle
Julie Vernerová – housle
Jakub Verner – housle a viola
Pavel Verner – violoncello
Lukáš Verner – kontrabas

(M. Charpentier, A. Vivaldi, J. S. Bach, W. A. Mozart, E. Elgar, P. Casals, A. Dvořák, A. Piazzolla,
L. Bernstein, J. Pachelbel, G. Gershwin)

Detaily: klikni »»»


Bystřice u Benešova BYSTŘICE
sál U Jelena
sobota 14. listopadu v 19 hod.

M. NOSTITZ KVARTET
Petr Bernášek – I. housle
Václav Vacek – II. housle
Pavel Hořejší – viola
Martin Havelík – violoncello
Petr Šporcl (j.h.) – violoncello

(Fr. Kramář, L. Boccherini, Fr. Schubert)
Detaily: klikni »»»


Týnec nad Sázavou TÝNEC NAD SÁZAVOU
Společenské centrum Týnec
pátek 20. listopadu v 19 hod.

"ČLOVĚK A ZEMĚ"
Hradišťan a Jiří Pavlica
Básnickým slovem provází: Alfred Strejček

(Čtvero zastavení v průběhu roku
i v průběhu lidského života)

Detaily: klikni »»»

Předprodej vstupenek: Informační centrum,
tel: 317 729 050, 775 290 032


Říčany ŘÍČANY
kostel sv. Petra a Pavla
sobota 21. listopadu v 19:30 hod.

Komorní smíšený sbor VOX NYMBURGENSIS
Sbormistr: Jan Mikušek
Koncertem provází: Jan Čenský

(Z. Lukáš, J. Busto, M. Bojesen, M. Lauridsen, A. Pärt, L. Sluka, L. Janáček, R. Thompson, A. Draghi, A. Tučapský, A. Lotti, E. H. Grieg, D. S. Bortnianskij, J. Handl – Gallus, R. Dubra, A. V. Michna)
Detaily: klikni »»»


 zámek LEŠANY
zámek
pátek 27. listopadu v 19 hod.

CANTARINA CLARINETE
Hana Tauchmanová, Jana Černohouzová
Jana Lahodná, Věra Kestřánková – klarinety

(H. Purcell, G. Bizet, A. Dvořák, J. Brahms, B. Bartók, A. Piazzolla, A. Chačaturjan, T. J. Thompson, J. Ježek, G. D. Weiss, H. Mancini, H. Warren, L. Bernstein)
Detaily: klikni »»»


Benešov BENEŠOV
Městské divadlo Na Poště
sobota 28. listopadu v 19 hod.

VIVALDI COLLEGIUM
Sólistka: Alžběta Vlčková – violoncello
Dirigent: Jan Chalupecký
Básnickým slovem provází: Alfred Strejček

(J. J. Ryba, W. A. Mozart
U příležitosti 250. výročí narození českého skladatele J. J. Ryby uvádíme světovou premiéru Koncertu pro violoncello a orchestr C dur v originálním znění)

Detaily: klikni »»»

Předprodej vstupenek:
Kulturní a informační centrum
Masarykovo náměstí 230, Benešov
tel./fax: 317 726 004, 737 205 537
infocentrum@kicbenesov.cz
www.kicbenesov.cz


ZÁVĚREČNÝ SLAVNOSTNÍ KONCERT
Neveklov NEVEKLOV
aula základní školy Jana Kubelíka
pátek 4. prosince v 19 hod.

FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Sólistka: Anda-Louise Bogza – soprán
Dirigent: István Dénes
Umělecký přednes: Alfred Strejček

(W. A. Mozart, A. Dvořák, L. Delibes, G.  Bizet, A. Catalani, G. Verdi, G. Puccini)
Detaily: klikni »»»

Předprodej vstupenek: Informační centrum
nám. Jana Heřmana 333, Neveklov
tel.: 605 106 256, info.neveklov@seznam.cz


Generální partner:

Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.

 

Partneři festivalu:
Ministerstvo kultury ČR       Středočeský kraj       MÁTRA TRANSPORT, a.s.       Sellier & Bellot

Reklamní společnosti QUO      RABBIT Trhový Štěpánov       BAEST a.s.       Plakátovací plochy Rengl      

Mediální partneři:
Deník Mladá fronta Dnes      Český rozhlas, rádio Vltava      Český rozhlas 2      Rádio Blaník      Rádio Region      Týdeník Jiskra